πρόσφατο event: maroussi plaza

Επενδύσεις

σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο

Φορολογικό

Περιβάλλον

 

Στις 25/11 η SAFE ADVISORS πραγματοποίησε με επιτυχία, εκδήλωση στο Maroussi Plaza, για τον εορτασμό της επίσημης έναρξης λειτουργίας της  ως Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εγκαινίασε μια νέα συνεργασία με την Deloitte στον φοροτεχνικό τομέα.

maroussi plaza highlights - μηνύματα πελατών

Σπυρίδων Λιαρομμάτης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Εξαιρετική η εκδήλωση υπό την αιγίδα και την οργάνωση της Safe.

Το forum, το οποίοᅠεπιμελήθηκαν προσωπικά ο κύριος Σουρτζής και η κυρία Αναλυτή, ήταν διαδραστικό και άκρως ενδιαφέρον!

 

 

Nikolas Ch. Emmanuel

DIRECTOR OF FINANCE STAM SHIPPING S.A.

 

Sincerely, I’d like to thank you for the wonderful evening at Maroussi Plaza, and, for being such a valuable advisor and business partner all these years.

Keep up the good work!