ΟΜΑΔΑ

> Στελέχη

Ιωάννα Αναλυτή

Ευθύμιος Σουρτζής

Κωνσταντίνα Κάρλου

Ηλίας Τσιαμαντάς

Ιωάννα Αναλυτή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 ΙΔΡΥΤΗΣ-ΜΕΤΟΧΟΣ -ΜΕΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

e-mail: joanna.analyti@safe-gr.com

Ευθύμιος Σουρτζής

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΙΔΡΥΤΗΣ-ΜΕΤΟΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

e-mail: esourtzis@safe-gr.com

Κωνσταντίνα Κάρλου

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

 

e-mail: constantina.d.karlou@safe-gr.com

Ηλίας Τσιαμαντάς

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

e-mail: itsiamantas@safe-gr.com

ΟΜΑΔΑ> Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννα

Αναλυτή

Πρόεδρος

Ευθύμιος

Σουρτζής

Διευθύνων

Σύμβουλος

Κωνσταντίνα

Κάρλου

Μέλος

ΟΜΑΔΑ> Επενδυτική Επιτροπή

Ευθύμιος

Σουρτζής

Ιωάννα

Αναλυτή

Ηλίας

Τσιαμαντάς

επικοινωνία

SAFE ADVISORS A.E.ΠΕ.Υ.

Γρανικού 7, Μαρούσι 151 25 , Τηλ: +30 210 6109528 Fax: +30 210 6199648

Eταιρεία Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αριθμός Αδείας Ε.Κ.: 7/711/14-05-2015

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 135237960000

gr

en